BIAŁKO CHRONIONE

Opis

Nowoczesny komponent żywieniowy dla zwierząt, powstały na bazie śruty rzepakowej. Proces produkcji białka chronionego umożliwia podwojenie w surowcu ilości białka nie ulegającego rozkładowi w żwaczu i wykorzystanie go w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego. Białko chronione jest produktem cennym dla wysokowydajnych sztuk wnosząc ponad 60% białka w formie chronionej i wyrażonej za pomocą wskaźnika UDP. Przeprowadzone do tej pory badania jednoznacznie wykazały, że pierwszym aminokwasem limitującym u bydła jest metionina. Porównując profil aminokwasowy różnych komponentów roślinnych stwierdzono, że szeroko stosowana poekstrakcyjna śruta sojowa, mimo wysokiej zawartości białka, wnosi niski udział aminokwasów siarkowych, w tym metioniny. Jednym ze sposobów na dostarczenie jej krowie jest wdrożona metoda ochrony białka, w tym aminokwasów. Białko chronione mimo niższej zawartości białka ogólnego dostarcza znacznie więcej białka UDP niż śruta sojowa. Rozkład białka w żwaczu dla poekstrakcyjnej śruty sojowej i rzepakowej jest na poziomie 60%, czyli tylko 40% dostarczone jest do jelit.

Ilość białka docierająca do jelit z 1kg produktu:

Białko chronione- 198g

Poekstrakcyjna śruta sojowa- 184g

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa- 136g.

Dawkowanie

Bydło:

krowy mleczne- 1-3kg/szt/dzień

opasy- 0,5-2kg/szt/dzień

jałówki- 0,5-1kg/szt/dzień