KWAS PROPIONOWY

Opis

Wykazuje wyraźne działanie przeciwdrobnoustrojowe. Działa przeciw grzybom i bakteriom.

Zastosowanie:

Konserwacja: bardzo dobrze nadaje się do konserwacji mieszanek oraz surowców paszowych.
Zalety konserwacji kwasem propionowym:
-uniknięcie strat żywieniowych
-zapobieganie tworzeniu się mykotoksyn
-mniejsze obciążenie zwierząt dużą ilością drobnoustrojów, a stąd zapobieganie -powodowanym przez mikroby biegunkom
-poprawa dziennych przyrostów zwierząt
-dobre wartości smakowe paszy
-dobra sypkość przygotowanej paszy.

Zakiszanie:
Dodanie kwasu propionowego do kiszonki poprawia odporność kiszonki na tlen.