MAKUCH RZEPAKOWY

Cenne źródło zarówno białka jak i energii  w żywieniu krów. Znakomitym wyróżnikiem tego produktu jest pozostałość oleju rzepakowego w makuchu, a jak wiadomo olej rzepakowy jest źródłem kwasu oleinowego, stanowiącego źródło energii.

Opis

Paszowy komponent białkowy powstający przy produkcji oleju rzepakowego. Makuch rzepakowy charakteryzuje wysoka zawartość białka o dobrym składzie aminokwasowym (bogate źródło aminokwasów siarkowych -metionina i treonina). Białko ogólne w makuchu rzepakowym wiąże się z zawartością tłuszczu i waha się od 30 do 34%. Z uwagi na korzystny skład kwasów tłuszczowych, makuch rzepakowy jest bardzo dobrym źródłem energii oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych głównie linolowego i linolenowego. Kwasy te pełnią wiele istotnych funkcji w organizmie, lecz nie są przez niego produkowane, w związku z czym ich dostarczenie wraz z pokarmem jest bardzo istotne.  Jest paszą bardzo łatwo przyswajalną przez wszystkie grupy zwierząt gospodarskich.

Dawkowanie

Trzoda chlewna (% mieszanek)

Warchlaki – 5%

Tuczniki – 15-20%

Lochy luźne i nisko prośne – 5-8%

Lochy – 5%

Nie należy  stosować makuchu rzepakowego w dużych ilościach u trzody chlewnej, głównie loch, ze względu na to, że podczas procesu tłoczenia, dzięki któremu powstaje makuch, nie są neutralizowane glukozynolany obecne naturalnie w ziarnach rzepaku.

Drób (% mieszanek)

Kurczęta brojlery – 5-10%

Kurczęta hodowlane – 4-5%

Kury nioski – 4-6%

Indyki rzeźne – 6-10%

Indyki hodowlane – 4-5%

Kaczki brojlery – 8-10%

Kaczki hodowlane – 5-6%

Gęsi – 5-10%

Przeżuwacze (kg dziennie)

Krowy mleczne – 1-2,5kg

Cielęta – 0,1-0,2kg

Opasy – 0,5-1,0kg

Owce – 0,25-0,3kg

Jagnięta – 0,1-0,15kg

Konie (kg dziennie)

Klacze – 0,2 – 0,3kg

Ogiery – 0,3 – 0,5kg