MELASA BURACZANA

Opis

Melasa buraczana – energetyczny pokarm dla zwierząt. Produkt odpadowy powstający w trakcie produkcji cukru z buraków cukrowych. Jest bardzo cenną paszą dla zwierząt gospodarskich, zwłaszcza dla bydła.

Melasa jest gęstą, lepką cieczą o brązowej barwie i zapachu karmelu. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest duża zawartość cukrów min.47%. Jest bardzo dobrą paszą energetyczną.

Melasa jest paszą energetyczną o dużej zawartości węglowodanów ( cukrów) rozpuszczalnych w wodzie. Dodawanie jej do mieszanek dla bydła i trzody chlewnej w znacznym stopniu zwiększa smakowitość paszy oraz poprawia jej zapach (naturalny aromat). Jej stosowanie jest idealnym rozwiązaniem w celu podniesienia energetyczności, szczególnie pasz dla bydła, dzięki szybkiemu rozpuszczeniu węglowodanów w żwaczu oraz bardzo intensywnemu metabolizmowi. Melasa dostarcza również „łatwej energii” bakteriom żwaczowym, co poprawia efektywność syntezy białka bakteryjnego w żwaczu.

Nadaje się również jako dodatek energetyczny i poprawiający smakowitość paszy dla trzody chlewnej.

NEL: 5,5 MJ/kg